புதிய ஃபேஷன் பெண்கள் பங்க் கோதிக் உடை நீண்ட கருப்பு வெல்வெட் சங்கிலி நெக்லஸ் நகை ஜி.டி.

புதிய ஃபேஷன் பெண்கள் பங்க் கோதிக் உடை நீண்ட கருப்பு வெல்வெட் சங்கிலி நெக்லஸ் நகை ஜி.டி.

புதிய ஃபேஷன் பெண்கள் பங்க் கோதிக் உடை நீண்ட கருப்பு வெல்வெட் சங்கிலி நெக்லஸ் நகை அம்சம்: 100% புத்தம் புதிய மற்றும் உயர் தரம். அளவு: 1 பொருள்: பொருள்: அலாய், நைலான் கயிறு ...

விற்பனையாளர்:VRACADO

வகை:தெரியாத வகை

€ 6.00
விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்

புதிய ஃபேஷன் பெண்கள் பங்க் கோதிக் உடை நீண்ட கருப்பு வெல்வெட் சங்கிலி நெக்லஸ் நகைகள்

வசதிகள்:

  • புதிய மற்றும் உயர் தரத்தில் புதியது.

  • அளவு: 1

  • பொருள்: பொருள்: அலாய், நைலான் கயிறு

  • குழாய் நீளம்: 4.5cm

  • மொத்த சங்கிலி 160 செ.மீ.

  • கலர்: தங்கம், வெள்ளி

தொகுப்பு உள்ளடக்கம்:

  • 1X நெக்லஸ் (சில்லறை பெட்டி இல்லை. குமிழி பையில் பாதுகாப்பாக நிரம்பியுள்ளது)